Nederlands
Drost Consult & Begeleiding
Drost Consult&Begeleiding

- The background images used on this page are not royalty-free. Please use images from your own collection.  
 
- The page SAMPLE is a "hidden" page that contains sets of elements grouped into "sections": Title + photo, Icons + text, text + icons + video, etc...  
 
Select the section that best fits the design desired and copy/paste it onto your page (to “paste” in a specific location, right-click and choose Paste). Be sure to take the entirety of the section by selecting its external container (the one containing the background image or color). 
 
- Important: each "section" must have one, and only one, inner container (element group) for the section content. The outer margins of this sub-container set minimum distances from section boundaries.
 
- The "Horizontal" button in the "Selection" menu controls the automatic centering of an element. 

- To change the order of elements - i.e. place an element below another in a "relative" positioned container (like most of the content in the sections), use the Element Explorer on the left: green "arrow buttons" will appear when it is possible to change the order. Icons under an element and above the element group allow to put elements onto the same "line" and modify alignment.
 
- The entire header menu can be modified in its dedicated Layer (e.g. "Base_MenuRetractable"; simply change the page’s Layer to use a different menu). Use this to modify menu links (by copy/pasting existing links), change the colors etc. Note that these elements are pre-programmed to work with one another, so try to avoid “dragging” new ones on that could disrupt the general responsive behavior of the menu (favor using copy & paste).
 
- For more information, please consult the Wiki:  
 
http://wiki.openelement.com/en/index.php?title=Responsive_Templates_%22Centered%22
 
Please delete this notice before publishing the final version of your website.

To change the appearance of the page, edit the styles of the corresponding elements (in most cases by using the "Main Frame" Style Zone).  
 
To change the menu’s links: edit, copy-paste, or delete the Link Elements within. 
 
To hide an element without deleting it, use its property Visible.
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
1:1 Coaching

Je zoekt 1:1 coaching op niveau, want je wilt:
  • Een betere vertaalslag maken van je motivatie naar de aanpak van je werk 
  • Dilemma’s in je werk tegen het licht houden en tot goede keuzes komen 
  • In je werk meer doen met kwaliteiten die nu onvoldoende aan bod komen 
  • Beter omgaan met lastige mensen en ingewikkelde situaties in je werk 
  • Grip krijgen op de organisatie en planning van je werk 
Varianten van 1:1 Coaching

Elke traject is maatwerk. Een paar voorbeelden ter illustratie. 
 
Werken vanuit betekenis 
 
In enkele gesprekken ont-dek je (leg je open) wat voor jou vooral van betekenis is in je werk en hoe zich dat verhoudt tot wat je feitelijk doet. Wat ga je anders doen? Hoe? In dit traject ontwikkel je een manier van werken die bij jou past en recht doet aan wat het werk van je vraagt. 
 
Omgaan met dilemma’s 
 
Soms is het moeilijk om een goede keuze te maken, juist vanwege de consequenties ervan. Je wilt eruit komen, maar je voelt ook belemmeringen. Hoe kom je dan tot een goede afweging en een gerichte aanpak? Binnen de vertrouwelijkheid van de 1:1 coaching bepaal je je vervolgstappen. 
 
Omgaan met spanningen 
 
Hoe ga je om met communicatieve spanningen tussen jou en anderen? In deze 1:1 coaching krijg je beter zicht op factoren die meespelen en hoe je daar op een betere manier mee kunt omgaan. Bijvoorbeeld vanuit de invalshoek van Geweldloze Communicatie. 
 
Organisatie en planning 
 
Soms is het lastig om verschillende taken de juiste prioriteit te geven. In deze 1:1 coaching krijg je zicht op je valkuilen en kom je tot een strategie om daar beter mee om te gaan. Met als doel: meer plezier en voldoening in je werk. 
 
Werken aan ontwikkeling 
 
Je wilt jezelf ontwikkelen, maar zoekt nog naar de juiste manier om dat inhoud te geven. Ook bij het maken van een studieplan, bijvoorbeeld in het kader van Permanente Educatie kan 1:1 coaching helpen. 
Prijsindicatie

Een prijsindicatie voor 1:1 coaching is afhankelijk van de variant die aansluit bij eigen behoeften.
Neem daarom via onderstaand contactformulier contact op voor nadere informatie. 
Vermeld in het kort wat de aanleiding is en de begeleidingsvraag. 
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om een goede prijsindicatie te geven. 

Vergoeding

Voor predikanten en kerkelijk werkers in de PKN is er een vergoeding mogelijk van kosten voor individuele coaching. In het kader van de regeling voor Permanente Educatie kan door predikanten 1 x per 5 jaar een vergoeding worden gedeclareerd tot € 600 voor individuele coaching en begeleide intervisie. Ook is er voor predikanten en kerkelijk werkers die verzekerd zijn via Dominass een vergoeding mogelijk. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij PKN (Utrecht) en Dominass (Ochten).  

SED UT PERSPICIATIS UNDE 
SIT VOLUPTATEM ACCUSANTIUM DOLOREMQUE 
i velit, sed quia non numquam ei i velit, sed quia non numquam eii velit, sed quia non numquam ei
CONTACT
U kunt onderstaand e-mailadres of het contactformulier gebruiken. 
Vermeld in het kort de aanleiding en begeleidingsvraag.  
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. 


 Drost Consult & Begeleiding 
 
Korianderstraat 85 
3544BP Utrecht 
K.v.K. 69848319 
Email: info@drostconsultenbegeleiding.nl

Om direct een e-mail te sturen kunt u onderstaande knop gebruiken. U komt dan bij het contactformulier terecht.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden
van Drost Consult & Begeleiding
SED UT PERSPICIATIS UNDE SIT VOLUPTATEM ACCUSANTIUM