Nederlands
Drost Consult & Begeleiding
Drost Consult&Begeleiding

- The background images used on this page are not royalty-free. Please use images from your own collection.  
 
- The page SAMPLE is a "hidden" page that contains sets of elements grouped into "sections": Title + photo, Icons + text, text + icons + video, etc...  
 
Select the section that best fits the design desired and copy/paste it onto your page (to “paste” in a specific location, right-click and choose Paste). Be sure to take the entirety of the section by selecting its external container (the one containing the background image or color). 
 
- Important: each "section" must have one, and only one, inner container (element group) for the section content. The outer margins of this sub-container set minimum distances from section boundaries.
 
- The "Horizontal" button in the "Selection" menu controls the automatic centering of an element. 

- To change the order of elements - i.e. place an element below another in a "relative" positioned container (like most of the content in the sections), use the Element Explorer on the left: green "arrow buttons" will appear when it is possible to change the order. Icons under an element and above the element group allow to put elements onto the same "line" and modify alignment.
 
- The entire header menu can be modified in its dedicated Layer (e.g. "Base_MenuRetractable"; simply change the page’s Layer to use a different menu). Use this to modify menu links (by copy/pasting existing links), change the colors etc. Note that these elements are pre-programmed to work with one another, so try to avoid “dragging” new ones on that could disrupt the general responsive behavior of the menu (favor using copy & paste).
 
- For more information, please consult the Wiki:  
 
http://wiki.openelement.com/en/index.php?title=Responsive_Templates_%22Centered%22
 
Please delete this notice before publishing the final version of your website.

To change the appearance of the page, edit the styles of the corresponding elements (in most cases by using the "Main Frame" Style Zone).  
 
To change the menu’s links: edit, copy-paste, or delete the Link Elements within. 
 
To hide an element without deleting it, use its property Visible.
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Teamcoaching

Teams willen in hun samenwerking zo goed mogelijk gebruik maken  van de in het team aanwezige kennis en kwaliteiten. Ook de individuele kant van het werk vraagt aandacht:   
hoe vertaal je individuele visies tot een samenhangend geheel?  
 
Daarnaast zijn er verschillen in manier van werken en reageren op wat zich in het werk voordoet.  
 
Teamcoaching combineert de aandacht voor de inhoudelijke kant van het werk met aandacht voor de groepsdynamiek. Het is altijd maatwerk: de concrete werksituatie is uitgangspunt.

 Varianten van teamcoaching

Elke teambegeleiding is maatwerk. Enkele voorbeelden ter illustratie. 
 
Trajectbegeleiding
 
In 4 à 5 begeleide bijeenkomsten afgewisseld met eigen vergaderingen komen tot een profilering van de samenwerking. Verkennen van visie en doel, verschillen en overeenkomsten, geven en ontvangen van feedback, evalueren en doelgericht samenwerken, opzet van het teamoverleg en de verdere afstemming.

Één- of tweedaagse  
 
In plaats van een traject: een vorm van kick-off van de samenwerking. Nadruk op het bepalen van een gezamenlijke visie op het werk, het team en het doel van de samenwerking. Tijdens een 2-daagse ook inzet van dramatische werkvormen. Hiermee ontdekt een team op een speelse manier de dynamiek van samenwerken.  
 
Impuls en reflectie  
 
Een dagdeel gericht reflecteren op hoe het gaat en wat er beter kan. Aan de hand van bijvoorbeeld een “walking scale” of succesfactoren voor samenwerking (Vroemen 2010).  
Met concrete toespitsing om ermee aan de slag te gaan.  
 
Spanningen  
 
Specifieke aandacht voor het omgaan met verschillen in werkstijl en verbeteren van de communicatie. Soms terug te herleiden op een “valse start” van de samenwerking, soms het gevolg van ontwikkelingen waar ieder verschillend op reageert. Ook bij spanningen tussen het team en andere afdelingen, bijvoorbeeld vanwege verwachtingen en teleurstellingen over en weer.  
 
Onafhankelijke procesbegeleiding 
 
Soms speelt een kwestie zo hoog op, dat je er als betrokkenen zelf niet meer uitkomen. Dan kan iemand van buiten met goede vraagtechnieken de verhoudingen vlot trekken en de betrokkenen verder brengen op de inhoud van de zaak. Dat gebeurt in onafhankelijke procesbegeleiding. 
 
Specifieke vragen en actuele kwesties  
 
Door het bijwonen van een teamvergadering kan gericht meegekeken worden hoe het team meer adequaat met een actuele kwestie of een specifieke vraag kan omgaan. Het gaat dan om teamcoaching in het hier-en-nu. 

Begeleide intervisie

In een groep met vaste samenstelling kom je bij elkaar om je eigen casuïstiek in te brengen en te leren aan de hand van inbreng van anderen. In de begeleiding worden verschillende vormen van intervisie aangereikt en een gekozen vorm wordt ingeoefend om zelfstandig mee aan de slag te gaan. Na een vastgestelde periode volgt een evaluatie van de zelfstandige manier van werken.

Prijsindicatie

Een prijsindicatie voor teamcoaching is afhankelijk van verschillende factoren. 
Neem daarom met onderstaand contactformulier contact op voor nadere informatie. 
Vermeld in het kort wat de situatie is waar het om gaat en de begeleidingsvraag. 
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om een goede prijsindicatie te geven. 
SED UT PERSPICIATIS UNDE 
SIT VOLUPTATEM ACCUSANTIUM DOLOREMQUE 
i velit, sed quia non numquam ei i velit, sed quia non numquam eii velit, sed quia non numquam ei
CONTACT
U kunt onderstaand e-mailadres of het contactformulier gebruiken. 
Vermeld in het kort de aanleiding voor de teamcoaching.  
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. 


 Drost Consult & Begeleiding 
 
Korianderstraat 85 
3544BP Utrecht 
K.v.K. 69848319 
Email: info@drostconsultenbegeleiding.nl

Om direct een e-mail te sturen kunt u onderstaande knop gebruiken. U komt dan bij het contactformulier terecht.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden
van Drost Consult & Begeleiding
SED UT PERSPICIATIS UNDE SIT VOLUPTATEM ACCUSANTIUM